Zona formadors

Primer de tot, us agraïm la vostra col·laboració i us desitgem que gaudiu de l’experiència com a formadors.

  • Us podeu connectar al node privat de formadors, per qualsevol dubte o comentari.
  • Podeu consultar els documents de referència que us seran útils a l’hora de fer els diferents tràmits associats al desenvolupament i el tancament de les activitats de formació.

Si ho preferiu, podeu contactar amb el CRP del Baix Ebre mitjançant el correu electrònic crp-baixebre@xtec.cat o trucant al telèfon 977 44 83 53.

Quan una persona rep un encàrrec de formació, l’acceptació del mateix porta un seguit de tasques associades que es detallen a continuació. Es troben ordenades en relació al desenvolupament de l’activitat.

1.- En rebre l’encàrrec de formació. Cal omplir el full de dades personals i bancàries. Disponible en els documents de referència del Node “Formadors”.

2.- Gestió de l’activitat de formació. L’aplicació GTAF a Internet (http://aplitic.xtec.cat/pls/gtaf/) és l’eina de gestió per a totes les activitats de formació que s’organitzen en el marc del Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament. La persona formadora hi tindrà accés una setmana abans de la data d’inici de l’activitat i trenta dies després de la seua finalització. Hi podrà accedir amb l’identificador i la contrasenya XTEC. En cas de no tenir-la cal posar-se en contacte amb el CRP.

Des de l’aplicatiu GTAF es pot imprimir el llistat d’assistents, el full de signatures (que cal tenir preparat per a la primera sessió) i l’acta final de l’activitat. Normalment el seguiment de l’assistència dels alumnes es farà sessió a sessió –en alguns casos pot ser globalment-. Cal que a partir del full de signatures es vagi completant l’assistència al GTAF. Hi ha disponible un senzill manual en els documents de referència del Node “Formadors”.

3.- Concreció de la proposta formativa. Després de la primera sessió de formació cal retornar al CRP el document “Compromís de formació” complimentat degudament, amb els acords als que s’han arribat amb el centre. Disponible un document model en els documents de referència del Node “Formadors”.

4.- Avaluació. Nivell 1. Satisfacció immediata i percepció subjectiva de l’aprofitament. Tutorial disponible en els documents de referència del Node “Formadors”.

Nivell 2. Aprofitament i aprenentatge. Document sobre l’avaluació de aprofitament de les activitats formatives elaborat pel seminari d’avaluació de la formació de la Universitat Autónoma de Barcelona. Disponible en els documents de referència del Node “Formadors”.

5.- Tancament de l’activitat. Un cop acabada l’activitat i per poder tancar-la i expedir el certificat cal:

  • Contestar el qüestionari de satisfacció.
  • Fer arribar al CRP el full de signatures i l’acta degudament signada on constarà com s’ha avaluat l’aprofitament de l’activitat.