Programes d’innovació

Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015).

A partir del pla de Govern 2011-2014 es desenvolupa un pla de transformació Global dels centres educatius que té com a objectius bàsics:

  • La millora de la competència digital
  • La transformació del lloc de treball
  • La millora de les infraestructures
  • La millora de les xarxes de telecomunicacions

La transformació global dels centres educatius es concreta amb les següents actuacions:

  1. Transformació de la LAN dels centres per poder fer front a les necessitats de comunicació telemàtica presents i futures dels centres educatius.
  2. Transformació de l’àmbit administratiu per la gestió segura dels centres educatius.
  3. La transformació de l’àmbit educatiu ofereix els recursos necessaris, segons la necessitats particulars de cada centre educatiu, que els hi permeti la seva transformació digital, per assolir la competència digital dels alumnes i docents.


 

Una de les actuacions definides en el marc del Pla mòbils.edu és el Programa d’Innovació al qual es podran acollir 100 centres que seran seleccionats atenent els requisits i criteris esmentats a la convocatòria.

 

 

El programa Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament d’un element patrimonial per part d'un centre educatiu.

Els centres interessats en participar en el programa Apadrinem el nostre patrimoni han d’adreçar-se al  Centre de Recursos Pedagògics de la seva zona, on podran ampliar la informació i si ho desitgen formalitzar-ne la inscripció.

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) ofereixen als centres educatius acompanyament, assessorament i formació, si s'escau, en l’elaboració i el seguiment del seu projecte. Els CRP formen part dels Serveis Educatius de Zona.

Programa Apadrinem al Baix Ebre