El Departament d’Educació impulsa la selecció i difusió de les bones pràctiques educatives, mitjançant un procés de recollida sistemàtica de les propostes que realitzen els centres i el professorat.

Les innovacions que presenten les bones pràctiques tant poden ser referides al currículum (competències bàsiques), com a gestió d’aula, organització de centre o relació amb l’entorn.

Els centres educatius adreçaran la seva proposta de bona pràctica als Serveis Educatius de Zona (SEZ) que, a més, informaran, assessoraran, donaran suport, coordinaran el procés i trametran les fitxes seleccionades a la unitat corresponent del Departament d’Ensenyament. Per tant, si teniu coneixement d’alguna bona pràctica educativa, podeu fer-nos-la saber, per tal que puguem descriure-la i recollir-la.