Xarxes educatives de zona

La Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) és una modalitat de formació i desenvolupament professional docent basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa, promoguda pel Departament d’Educació, dins el seu pla de formació permanent. La Xarxa Cb està formada per equips docents de centres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat que volen iniciar, mantenir o consolidar processos de reflexió-acció en equip i en xarxa per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge i ajudi els docents a millorar el seu desenvolupament professional i als centres a constituir-se en organitzacions que aprenen. Actualment està formada per més de 700 centres, tant de primària com de secundària, organitzats en xarxes territorials, i implica més de 10.000 docents.

La Xarxa Territorial 6 correspon a les Terres de l’Ebre. Es va iniciar al curs 2017-18Aquest curs 2020 – 2021 en formen part 32 centres de les 4 comarques.

El Programa biblioteca escolar “puntedu” s’inicia el curs 2004-2005 dins del marc dels Programes d’Innovació Educativa amb l’objectiu de potenciar la biblioteca escolar dels centres educatius de Catalunya.

Els objectius inicials del Programa, tot i que encara són vigents, s’han anat adequant a l’actualitat, marcada per l’inici de l’era digital. En el moment de transformació educativa actual es vol iniciar un procés col·lectiu de reflexió i d’intercanvi al voltant de la biblioteca escolar, tot fent emergir bons models de biblioteques de centres educatius que donin resposta a les necessitats del segle XXI.

Amb la finalitat de revitalitzar i d’afavorir l’intercanvi entre centres obrim aquest espai NODES. Us convidem a fer una visita per les seves seccions:

  • Mapa de biblioteques escolars de Catalunya: amb enllaços al seu espai de consulta ePèrgam i al seu espai digital.
  • Comunitat: Diferents NODES per participar i compartir reflexions al voltant de la biblioteca escolar.
  • Nous reptes: espai dedicat a la nova FIC de biblioteques escolars.
  • Bones pràctiques de biblioteca: organitzades segons cinc eixos diferents.
  • Sinapsi de lectura: hi trobareu articles publicats pels centres educatius i relacionats amb biblioteca i foment de la lectura.

Xarxa de biblioteques escolars del Baix Ebre

Des de fa més de 10 anys, tant la Generalitat de Catalunya –a través del programa Escoles Verdes– com diferents ajuntaments –a través d’agendes 21 escolars o programes d’educació ambiental– impulsen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, alhora que promouen la participació i implicació de tota la comunitat educativa.

Tots aquests programes tenen objectius coincidents. Per això, la Generalitat de Catalunya i un grup d’ajuntaments han acordat cooperar a fi que, mitjançant la coordinació i la suma d’esforços, aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es beneficiïn d’aquesta col·laboració institucional.

Xarxa d'escoles per a la sostenibilitat


Les xarxes s’han convertit avui en la forma organitzativa més important del nostre temps, donant un nou gir a l’activitat de la societat en general i dels centres escolars en particular.

La proposta del treball i aprenentatge en xarxa suposa una manera de concebre i de practicar l’educació que supera l’antic paradigma fonamentat en la segmentació, l’acumulació i l’especialització. El treball en xarxa representa un esforç important que requereix un alt nivell de cooperació i col·laboració, també institucional i que, sens dubte, ha de comportar un reconeixement i un paper actiu per part de tots els elements i actors que formen part de la xarxa educativa.

Les xarxes educatives són estructures intencionals, amb interessos-objectius comuns en què tots els seus membres tenen la possibilitat de treballar i responsabilitzar-se en igualtat, oferint un entorn per exercir el lideratge i la responsabilitat compartits. Això genera una gran cohesió de grup que incrementa la confiança, així com un enfortiment de relacions satisfactòries.

La Xarxa Territorial de Cultura Digital – #XTCD – és el punt de trobada de les accions per a la transformació digital dels centres educatius de Catalunya, treballant en xarxa per a construir coneixement i millorar la competència digital d’alumnat, docents i centres . Una proposta oberta per a tot el professorat per facilitar suport i recursos als centres. Compta amb espais digitals per afavorir la reflexió i compartir coneixement.