Centres educatius

Al Baix Ebre hi ha 15 escoles bressol (guarderies), 29 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 7 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 1 Institut Escola, 2 centres públics de formació professional, 3 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 2 centres públics d’educació especial, i una Escola Oficial d’Idiomes.