Pla de formació de zona (PFZ)

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Baix Ebre és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Baix Ebre.

Criteris, instruccions i orientacions del PFZ 21-22

Calendari
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 03-05-21 14-05-21
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 17-05-21 25-05-21
Comissió PFZ del Baix Ebre: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 28-05-21 28-05-21
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 22-07-21 22-07-21
Publicació de les activitats aprovades 30-07-21
Inscripció del professorat a les activitats 13-09-21 26-09-21

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 13 al 26 de setembre 8 d’octubre a partir de l’14 d’octubre