Pla de formació de zona (PFZ)

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Baix Ebre és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Baix Ebre.

Criteris, instruccions i orientacions del PFZ 19-20

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 06-05-19 27-05-19
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 06-05-19 27-05-19
Comissió PFZ del Baix Ebre: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 29-05-19 29-05-19
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 30-06-19 30-06-19
Publicació de les activitats aprovades 15-07-19
Inscripció del professorat a les activitats 12-09-19 27-09-19

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 15 d’octubre
Segon torn del 20 al 29 de gener 30 de gener a partir del 5 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 20 de juny a partir del 1 de juliol