Formació individual

Segons les seves característiques, la formació individual es pot agrupar en quatre blocs:

BLOC 1. Modalitats de formació individual

 

BLOC 2. Modalitat de reflexió col·lectiva entre iguals per al professorat de diferents centres:

BLOC 3. Modalitats de dinamització, sensibilització i divulgació:

BLOC 4. Modalitats d’estades formatives: