Detecció de necessitats

Calendari de desplegament per al curs 2021-2022

Del 12 de maig al 25 de maig de 2021: Demandes de formació de modalitat en centre (signat per la Direcció del centre amb el vist-i-plau de la Inspecció Educativa). La documentació es pot fer arribar en format en format digital.

  • Document model per a demanda de formació en centre.
  • Document sol·licitud visita formativa en centre educatiu.
  • Document model per a demanda de formació per a centre.
  • Proposta d’activitats de modalitat individual

Finals juliol de 2021: Publicació d’activitats de formació 2021/22, al web del CRP del Baix Ebre i del Departament d’Educació.

Del 13 al 26 de setembre de 2021: Inscripció general a les activitats de formació

8 d’octubre de 2021: Consulta d’assignacions

14 d’octubre de 2021: Inici de les activitats de formació.