Estratègies documentals per al treball de recerca

Aquesta activitat està adreçada als alumnes de Batxillerat. Us proposem una visita a l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre i una altra a la Biblioteca Pública Marcel·lí Domingo de Tortosa, amb l’objectiu de donar pautes als alumnes per a l’elaboració del treball de recerca que tinguin a veure amb el fons documental d’ambdues entitats, així com amb l’accés i ús a la informació.

OBJECTIUS 

• Seleccionar, analitzar i interpretar informació històrica; activitats d’indagació, síntesi i conclusions.

• Compartir amb la resta del grup les informacions obtingudes.

• Valorar la història com a disciplina,argumentar les idees de manera crítica.

• Valorar el paper dels homes i les dones, individualment i col·lectivament, empatia

• Valorar la necessitat de conservar el patrimoni documental .

• Conèixer l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre.

• Conèixer els elements del procés de cerca de la informació: les idees la planificació, els tipus de fonts d’informació, el catàleg de la Biblioteca/ internet, les estratègies de cerca, la fiabilitat de la informació, la informació, el guió, el treball, cites, bibliografia.

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE LES TERRES DE L´EBRE

Situat dintre el millor conjunt del renaixement a Catalunya, els Reials Col·legis. El patrimoni documental dipositat en l’arxiu esdevé font principal per a l’estudi de la història de la ciutat i de Catalunya.
La sèrie documental arranca amb la Carta de Població de la ciutat, datada l’any 1149 i signada per Ramon Berenguer IV. Un altre dels documents que cal destacar és “El Llibre de les Costums de Tortosa”, manuscrit
que data el darrer quart del segle XIII és el primer exemple de text jurídic redactat en català. Conté també un important documentació, tant en pergamí com en paper. de;o 1149 y firmada por Ramón Berenguer IV.

DOSSIER ALUMNAT

BIBLIOTECA PÚBLICA MARCEL·LÍ DOMINGO DE TORTOSA

Fou inaugurada el 20 de juliol de 2006. Aquesta biblioteca substitueix les dues petites biblioteques públiques (Biblioteca Francesc Oliver de Boteller i Biblioteca Popular) de què disposava fins ara el municipi de Tortosa. El nou equipament, situat al casc antic de la ciutat carrer La Mercè núm 6, és obra de l’arquitecte Ramon Valls i Ortiz. Durant el desenvolupament del projecte s’han recuperat restes arqueològiques de l’època àrab, que són visibles a la planta baixa.

DOSSIER ALUMNAT