Formació per a centre

La formació per a centres és una prioritat del Departament d’Educació atès que és una eina de suport i d’enfortiment del projecte educatiu de cada centre aprofitant l’intercanvi pedagògic i la formació de persones de diferents centres educatius que actuen com a equips impulsors o responsables del seu centre.
Les persones participants en la formació per a centres tenen el compromís de transferir i compartir el treball de la formació en el seu centre.

Modalitats