El cant coral és un excel·lent mitjà d’expressió musical col·lectiva. Esdevé base fonamental per a la pràctica musical a l’escola i té un paper molt important en la formació personal i social dels joves.
Objectius:
  • Promoure el cant coral a tots els nivells en els centres educatius de la zona com un bon mitjà d’expressió musical col·lectiva.
  • Organitzar una jornada amb els alumnes i professors del territori per a l’intercanvi coral.
  • Exercitar la pràctica musical a l’escola, reconèixer la tasca educativa del professorat que s’hi dedica.
  • Potenciar la formació i l’intercanvi d’experiències entre el professorat de música.

Aquesta trobada s’organitza amb l’objectiu de difondre la pràctica i la creació musical de les alumnes i els alumnes d’Educació Infantil i Primària, reconèixer la gran tasca musical i educativa que realitza el professorat i distingir el treball que els centres docents duen a terme en aquest camp.

+[Info]