Certificats

Si esteu identificats dins de la nostra pàgina Nodes, amb el codi XTEC, podreu accedir des d’aquí mateix als vostres certificats de formació. Si no us heu identificat o no visualitzeu l’aplicatiu, visiteu aquesta adreça.