Virtual learning boxes

VIRTUAL LEARNING BOXES: A NEW EXPERIENCE

Dades del Centre

Nom del centre: Escola Mestre Marcel·lí Domingo
Adreça: C/ Pare Romanyà s/n
Codi postal: 43520
Localitat: Roquetes
Telèfon: 977501139
Adreça electrònica: e3002831@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

 

Breu resum de l’activitat

L’escola està iniciant un canvi metodològic en alguns dels àmbits curriculars amb l’objectiu d’utilitzar entorns d’aprenentatge propers a l’alumnat i realitzar un aprenentatge significatiu. Un d’aquests àmbits en què s’ha iniciat aquest canvi ha estat l’àmbit lingüístic en l’àrea d’anglès. Des de fa anys cap aquí hem estat treballant mitjançant capses d’aprenentatge que no són més que propostes de treball guiat i globalitzat que configuren una de les franges de treball cooperatiu. En cada capsa hi ha tot un seguit de reptes que els alumnes han d’aconseguir donar resposta en un temps determinat.
Aquestes capses estaven elaborades a partir del treball dels continguts orientats pel currículum. No són de lliure elecció, a excepció de l’última caixa en què son els alumnes qui decideix el què i com volen treballar i elaborem els reptes en funció de les seves motivacions.
La valoració d’aquest treball ha estat molt positiva però com bé sabeu, en la pràctica docent sempre hem d’incorporar canvis o modificacions per tal de millorar aquesta pràctica i és aquí on neix la idea de digitalitzar totes les capses, arrel de la situació que ens ha tocat viure i donat que el material que fins ara fèiem servir, no es podia tocar i intercanviar entre aules.
Aquesta digitalització ens va fer pensar en el nom de les capses i com es podien treballar de manera transversal i globalitzada en altres àmbits, així que vàrem decidir remodelar el treball i fer-lo més competencial, pròxim a l’alumnat i donar-li un enfocament de treball se les STEAM.

Àmbits d’actuació

Curs: 2020-2021
Cicle: Superior
Entorn: Situacions d’ensenyament – aprenentatge d’entorn i d’aula.

Àrees / Matèries / Mòduls

Al llarg de les capses es porta a terme un treball globalitzat amb altres àmbits curriculars que fa que els aprenentatges es produeixin de manera transversal amb altres àrees. Us adjuntem un quadre on es veu reflectit el treball transversal amb les dimensions que es relaciona (ombrejades amb un gris molt clar).

Descripció de la bona pràctica

  • Curs acadèmic 2020-2021
    Punt de partida Canvi d’orientació metodològic
    Objectius:

– Aprendre noves estratègies metodològiques.
– Realitzar un aprenentatge significatiu on els alumnes són els protagonistes absoluts de l’aprenentatge.
– Oferir un aprenentatge inclusiu i coeducatiu.

Desenvolupament de l’experiència
La relació entre aprenentatge i experiència va estretament lligada, per aquest motiu, el desenvolupament d’aquesta experiència es podria resumir en :
– Aprendre a saber
– Aprendre a saber fer
– Aprendre a escollir i actuar
Treball competencial
El procés d’ E-A, el realitzarem en línies generals, plantejant un aprenentatge significatiu, partint de les seves experiències i dels coneixements previs dels alumnes.
Per a dur a terme aquest procés, des de la primera sessió, plantegem preguntes i raonem respostes vinculades amb casos propers a l’entorn.
En tot moment, s’intenta reflectir l’aplicació pràctica per part del alumnes tant a nivell immediat com en un futur professional dels continguts desenvolupats en les sessions. Sent sabedors de que aquest alumnat és un alumnat tecnològic, emfatitzem en el foment i l’ús de les TIC i per aquest motiu basem tot l’aprenentatge en l’estratègia de les capses d’aprenentatge virtuals on, entre altres objectius, pretenem ajudar en el desenvolupament de les competències d’autonomia i iniciativa personal, competència digital així com la competència social i ciutadana i la d’aprendre a aprendre.
Aquestes capses contenen els reptes a desenvolupar amb propostes. Us adjuntem un exemple de repte on se’ns presenta un cas real d’una nena que té problemes perquè viu a una ciutat, té una casa petita i necessita la nostra ajuda per a dissenyar un hort vertical que li ofereixi l’oportunitat de poder conèixer les plantes més properes. Aquesta necessitat ens adonarem que era compartida ja que teníem moltes plantes a l’hort que no tenien lloc i estaria bé que el disseny que li proporcionaria cada grup a aquesta nena, el poguéssim aprofitar i executar nosaltres mateixos i amb l’ajut de les famílies. Així que… començava una gran repte!
Repte
Evidència de treball
Repte aconseguit.
Aquesta estratègia metodològica juntament amb el treball cooperatiu permeten realitzar un aprenentatge inclusiu i coeducatiu ja que com diu Pere Pujolàs aquest aprenentatge ens permet aprendre junts, alumnes diferents.
Aquesta metodologia que fem servir a l’escola ens ha donat l’oportunitat de dur a terme un aprenentatge Steam al llarg de cada capsa, relacionant l’entorn, partint dels seus interessos, creant i dissenyant les idees aportades.

Temporització: Curs escolar
Recursos humans i materials
Els recursos humans dels que disposem és en aquest cas la mestra d’anglès i el suport d’altres membres de la comunitat sempre que sigui necessari.
Els recursos materials són tots aquells que es puguin necessitar per al desenvolupament dels reptes. Tant poden ser suports textuals, visuals o d’enriquiment.

Valoració i conclusions
La valoració de l’experiència que hem dut i que actualment estem duent a terme, és molt positiva i enriquidora en tots els aspectes i en tots els moments enl què es produeixen situacions d’ensenyament-aprenentatge.
Proporcionar experiències reals en contextos propers i generar situacions d’ensenyament – aprenentatge basades en els seus interessos, genera als alumnes motivació i fa que l’aprenentatge sigui significatiu i vivencial.
Documentació complementària
Learning boxes 5th grade
Learning boxes 6th grade

Aspectes innovadors
– Digitalització de les capses arrel de la pandèmia i amb l’objectiu de poder continuar el desenvolupament dels reptes de manera autònoma des de casa en cas de confinament.
– Relacionar la comunitat educativa i fer-la partícip en cada moment ja que les capses son compartides mitjançant el classroom i actualitzades setmanalment amb fotos i vídeos dels seus fills/es treballant, exposant o simplement descobrint nous aprenentatges.
Aquesta comunitat educativa no tan sols la formen les famílies sinó que participem activament amb entitats culturals de la ciutat.
– Incorporació de l’aprenentatge de les steam en aquestes capses.

Eficiència
Creiem que disposem de tots els ingredients necessaris per a dur a terme una bona pràctica docent i aconseguir el nostre objectiu que no és un altre que ajudar als nostres protagonistes assolir fites i arribar allí on es proposin.

Criteris d’avaluació:
– Aconseguir una autonomia de treball.
– Fer un ús correcte de les eines digitals proporcionades.
– Mostrar iniciativa i aportar idees al grup.
– Escoltar i participar en els debats de grup.
– Respectar les intervencions de companys/es i docents.
– Compartir i assolir els objectius i els continguts de treball.

AUTORIA DE L’EXPERIÈNCIA
Coordinació Àngel Lluís Fuster Gil – Director
Professorat implicat Àngel Lluís Fuster Gil – Mestre d’EF

CONTACTE
Nom i cognoms: Laura Lores Senar
Telèfon: 636032173
Adreça electrònica llores2@xtec.cat

Validador/a

Nom i Cognoms: Carme Valldepérez Espuny
Adreça electrònica: cvallde1@xtec.cat

Resum per accedir a la fitxa

Títol: VIRTUAL LEARNING BOXES: A NEW EXPERIENCE
Centre: Escola Mestre Marcel·lí Domingo
Població: Roquetes
Àmbit d’actuació: Àmbit lingüístic

Breu descripció:
L’escola està iniciant un canvi metodològic en alguns dels àmbits curriculars amb l’objectiu d’utilitzar entorns d’aprenentatge propers a l’alumnat i realitzar un aprenentatge significatiu.
Un d’aquests àmbits en què s’ha iniciat aquest canvi ha estat l’àmbit lingüístic en l’àrea d’anglès. Des de fa anys cap aquí hem estat treballant mitjançant capses d’aprenentatge que no són més que propostes de treball guiat i globalitzat que configuren una de les franges de treball cooperatiu. En cada capsa hi ha tot un seguit de reptes que els alumnes han d’aconseguir donar resposta en un temps determinat. Aquestes capses estaven elaborades a partir del treball dels continguts orientats pel
currículum. No són de lliure elecció, a excepció de l’última caixa en què son els alumnes qui decideix el què i com volen treballar i elaborem els reptes en funció de les seves motivacions.
La valoració d’aquest treball ha estat molt positiva però com bé sabeu, en la pràctica docent sempre hem d’incorporar canvis o modificacions per tal de millorar aquesta pràctica i és aquí on neix la idea de digitalitzar totes les capses, arrel de la situació que ens ha tocat viure i donat que el material que fins ara fèiem servir, no es podia tocar i intercanviar entre aules.
Aquesta digitalització ens va fer pensar en el nom de les capses i com es podien treballar de manera transversal i globalitzada en altres àmbits, així que vàrem decidir remodelar el treball i fer-lo més competencial, pròxim a l’alumnat i donar-li un enfocament de treball se les STEAM.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>