Activitats amb el robot Bee-Bot a P5

cartell-IV-Fira-Tastet-Ciència-Reus bee-bot
Nom de l’experiència

Robot educatiu Bee-bot. Activitats diverses amb alumnes de P5.

Nivell educatiu

Educació Infantil – P5

Centre

Escola Dr. Alberich i Casas – Reus

Docent responsable

Noemí Sangonzalo Serrano

Altres docents implicats

Teresa Solé Campabadal
Núria March Farré
Francesc Xavier Torrell i Cantero

Àrees de coneixement
 • Descoberta d’un mateix i dels altres
 • Descoberta de l’entorn natural i social
 • Comunicació i llenguatges
Capacitats
 • Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment, i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 •  Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 •  Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica dels conflictes.
Continguts
 1. Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres, els objectes i la situació espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi cos.
 2. Organització progressiva de la lateralitat.
 3. Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits.
 4. Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i comparant els resultats.
 5. Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de classe, i organitzar-la en els diferents models.
 6. Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres.
 7. Representació gràfica del procés seguit en l’experimentació i de la interpretació dels resultats.
 8. Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició que ocupen i la distància respecte d’un punt determinat. Orientació en espais habituals de l’habitatge, l’escola i d’entorns coneguts, fent ús de la memòria espacial.
 9. Ús d’estratègies per resoldre situacions que requereixen coneixements matemàtics. Verbalització dels processos i valoració dels resultats.
 10. Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis que poden ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la societat en contextos reals i situacions progressivament més complexes.
 11. Ús de procediments, com ara preguntar, negociar, predir, planificar, raonar, simular.
Descripció de l’experiència

Per entendre el món que ens envolta cal desenvolupar un bon coneixement de l’espai.

Per això ens proposem realitzar una sèrie d’activitats en que l’objectiu és aconseguir fer un circuït i pensar les instruccions per arribar a un lloc determinat amb el robot.

El robot educatiu Bee – Bot és un material nou al centre, motivador, que desperta la curiositat dels nens i nenes. És un robot amb un funcionament molt senzill i intuïtiu.

Aquest curs hem iniciat per primer cop al centre les activitats amb el Bee-Bot.

Vam començar l’activitat amb els alumnes de P5 durant el primer trimestre.

Realitzem 1sessió setmanal de 30 minuts i amb grup reduït d’alumnes (12 o 13)

L’activitat no s’ha aturat i continuem plantejant-nos reptes.

Objectius
 1. Observar i experimentar amb el Bee-bot amb curiositat i interès per identificar-ne les diferents parts i funcions.
 2. Construir un circuit, pensar les instruccions per arribar a un lloc determinat amb el robot i programar-lo.
 3. Adquirir conceptes d’espai: endavant, endarrera, girar a la dreta i girar a l’esquerra.
 4. Utilitzar el llenguatge matemàtic dels nombres i dels símbols per a programar el robot.
 5. Verbalitzar les observacions dels processos i dels resultats.
 6. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
Activitats

Les primeres activitats van ser de descoberta:

Els nens/es experimentaven lliurement jugant amb el robot i a continuació posàvem en comú les descobertes que havien fet.

Què era? de què estava fet? parts?
Què podia fer el robot?
Com ho feia?
Per a què servien els botons?
Què vol dir “GO”?
Què passa si pressionem un cop el botó amb la fletxa? i si el pressionem 2 cops?
Quina distància recorre el robot quan pressionem un cop el botó?
Cap a on es movia el robot?

A continuació vam presentar unes targetes amb els símbols dels botons del robot i vam explicar què volia dir cada targeta (un pas endavant, un pas endarrere, gira a la dreta, gira a l’esquerra, comença, pausa, esborra).

Utilitzant les targetes vam anar dibuixant una seqüència d’ordres a la pissarra, i amb el propi cos vam executar les ordres com si fóssim un Bee-Bot.

Després ordenàvem al robot la mateixa seqüència d’ordres.

Vam realitzar activitats en que mediem quants centímetres avançava el robot en apretar un cop la fletxa,  dos cops i tres… I quants centímetres retrocedia.

Vam observar que avançava 15 centímetres i vam tallar tires de cartolina de 15 centímetres. Amb aquestes cartolines vam dibuixar camins per on volíem que el robot rodés.

Vam observar què passava quan li ordenàvem que girés. El robot girava però no avançava cap centímetre.

Quan ja vam saber dibuixar un camí, vam construir circuits amb l’ajuda de peces de Lego Duplo. Dibuixàvem un camí i li fèiem unes parets per delimitar el camí.

Vam observar què passava. A vegades el camí era massa estret i el robot xocava amb les parets de Lego. Per això vam dibuixar i retallar uns quadrats de cartolina de 15 x 15 cm. que utilitzàvem enlloc de les tires de cartolina. D’aquesta manera aconseguíem un camí prou ample per a que el robot no xoqués amb les vores.

A partir d’aquí els mestres vam elaborar diverses catifes de la mida d’una cartolina. (Cal dibuixar una quadricula de 15 x 15 centímetres.) I una catifa gran de 1,50 x 1,50 m.

Cada catifa té una temàtica diferent i s’utilitzen per a diferents jocs o activitats.

Totes les catifes tenen un punt d’inici i un punt d’arribada o objectiu final que varia en funció de l’activitat.

Cada catifa planteja un repte diferent que els alumnes han de resoldre en grup o per parelles. A partir de la interacció entre ells, amb el treball en equip, els nens han:

 • d’establir quin és el punt d’arribada, l’objectiu.
 • d’establir quin circuit o camí ha de seguir el robot.
 • programar el robot.
 • engegar-lo i veure què ha passat, ho han aconseguit? ho han de tornar a provar? què ha passat?
 • tornar-ho a intentar si no ho han aconseguit.

Algunes de les catifes que hem elaborat són:

 • Catifa de la Festa Major de Reus, on els nens fan circuits per arribar a l’element festiu que més els agrada.
 • Catifa dels números. Juguem amb dos daus, sumem els punts i des d’un punt d’inici el robot ha d’arribar a la resposta.
 • Catifa de la sèrie numèrica (del 0 al 12). Tot fent càlcul mental, o utilitzant un o 2 daus, hem de fer que el robot arribi a la resposta correcta.
 • Catifa amb 2 recorreguts pre-establerts. Els nens/es han de fer passar el robot pel camí establert sense que surti a fora.
 • Catifa transparent de 100 quadrats de 15 x 15 centímetres. En aquesta catifa es col·loquen diversos dibuixos a sota segons l’activitat que es vol plantejar.

Amb la catifa transparent, hem realitzat activitats amb la temàtica dels dinosaures (projecte triat pels nens/es) i hem introduït la competició.

Joc dels dinosaures carnívors

Hem jugat amb dos equips formats per 2 nens, un equip eren els Tiranosaures Rex i tenia el punt d’inici en un cantó de la catifa indicat amb la foto del dinosaure, l’altre equip, els Velociraptors, tenia l’inici en el cantó oposat de la catifa.

L’objectiu era situat al centre de la catifa i era l’aliment dels carnívors.

Cada equip tenia 4 minuts per:

 • decidir el camí a seguir per arribar a l’aliment abans que l’altre Bee-Bot,
 • dibuixar el camí amb una cera a sobre de la catifa,
 • programar el robot,
 • i engegar-lo.

Hem fet diverses variants del joc, per exemple: l’equip dels herbívors i l’equip dels carnívors amb 2 objectius diferents (herba i carn).

Recursos

Al centre disposem de 3 Bee-Bots i diverses catifes d’elaboració pròpia.

Les activitats les realitzem a l’aula de P5 i  col·loquem les catifes directament al terra així evitem possibles caigudes del robot.

Valoració

L’activitat ha sigut exitosa, els alumnes han gaudit molt de l’activitat, els ha motivat, els ha generat reptes que han anat superant progressivament i el més important és que ho han fet en equip, respectant-se els uns als altres i aprenent a posar-se d’acord per assolir un objectiu comú.

Hem observat que alguns alumnes que al primer trimestre tenien dificultats per assolir l’objectiu i que els calien diversos intents per arribar al lloc establert, al final del trimestre eren capaços de programar el robot amb rapidesa i assolint l’objectiu a la primera.

És una activitat que va creixent i es va modificant sessió a sessió en funció dels progressos i descobriments que fan els nens.

Les activitats s’han anat programant en funció de les necessitats i interessos dels alumnes, de les qüestions que es plantejaven i de les hipòtesis que feien.

A mesura que anaven adquirint més agilitat i rapidesa a l’hora de programar el robot hem hagut d’anar proposant reptes nous ja que sinó perdien interès.

A les classes de P5 tenim 3 alumnes amb dictàmen de NEE i  aquesta ha estat una activitat molt motivadora per a ells i que han dominat des de l’inici.

Per saber-ne més

Podeu veure algunes fotografies dels alumnes de P5 realitzant les activitats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>