De profe a profe, aprenentatge entre iguals

Nom de l’experiència

De profe a profe, aprenentatge entre iguals – 7022050500

Modalitat i tipus d’activitat formativa

Formació interna de centre. Secundària en general

Curs escolar

2017-18

Formador/a

Xavi Roca Martínez

Objectius de l’activitat formativa

Observar les classes entre companys que condueixen a la reflexió
Elaborar propostes de millora en la gestió d’aula del docent
Compartir reflexions envers la pròpia feina i la dels companys

PROPOSTA D’APROFITAMENT/ TRANSFERÈNCIA DE LA FORMACIÓ
Premisa

Reflexionar sobre la nostra pràctica docent és una activitat fonamental per a la millora de la qualitat educativa. Sovint, però, les innovacions i canvis metodològics arriben al professorat des de l’exterior, i poden entrar en conflicte amb la manera de fer o pensar dels docents, de vegades també amb una certa manca de formació.

Objectiu de l’activitat

L’objectiu de l’activitat “De profe a profe: aprenentatge entre iguals” és invertir aquesta direcció, i esdevenir un espai on les propostes de millora metodològiques sorgeixin del propi claustre, és a dir, des de l’interior de l’equip docent.

Metodologia

A través de dues rondes de visites i dues sessions de reflexió, els professors que han participat en l’experiència han actuat com a observadors de la tasca docent dels seus companys, de la mateixa manera en què han estat observats per ells. Després d’aquesta primera ronda de visites a l’aula, la primera sessió de reflexió conjunta va servir per comentar, un per un, els punts forts i punts febles i els aspectes a millorar de cadascún d’ells.

Tots els participants en aquesta primera sessió de reflexió van coincidir en la quantitat i la qualitat dels aprenentatges, i en la potència il·lustradora del fet d’assistir a classes de companys i de rebre’n visites. Des d’una actitud de crítica i d’autocrítica positiva, els professors analitzaven les pròpies observacions, i el debat pedagògic que es va produïr va resultar molt enriquidor. Els elements que es van observar van esdevenir una mena de “llibre d’estil” originat des de l’interior de l’equip docent, i no des de l’exterior.

La segona part del curs va començar després que cada professor es proposés un nombre d’objectius a assolir. Cada profesor va escollir, d’entre totes les observacions rebudes, aquelles que va considerar adients, i després es va iniciar una segona ronda de visites per comprovar si aquells objectius s’havien assolit. D’aquesta manera la transferència a l’aula va ser directa (nivell 3) i comprovable, i en tots els casos la valoració ha estat positiva.

L’avaluació de la transferència 3 tracta de comprovar el grau en què els coneixements, les habilitats i les actituds apresos durant la formació generen millores en l’actuació docent a l’aula i al centre.
Pretén identificar què s’ha incorporat que signifiqui una millora en l’actuació docent en relació amb el propi punt de partida i l’horitzó que marquen els objectius i els criteris d’avaluació de l’activitat formativa.

Finalment, en una darrera sessió de reflexió, els participants en l’activitat van tancar el curs amb un darrer seguit de propostes i d’accions relacionades amb el conjunt de reflexions que s’havien produït durant el curs.

Valoració

L’activitat ha estat un èxit. Donar veu al professorat i permetre que les seves millores sorgeixin de les seves pròpies inquietuds i dels companys, ja no de professió sinó del mateix institut, ha permès un aprenentatge individualitzat i horitzontal, i ha contribuit a la cohesió del grup, un altre dels factors més pesants en el bon funcionament d’un centre.

TREBALLS DELS ASSISTENTS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>