Avaluem l’avaluació!

Nom de l’experiència

Avaluem l’avaluació! – 7022191702

Modalitat i tipus d’activitat formativa

Formació en centre – Assessorament

Curs escolar

2017-18

Formador/a

Laura Caballero

Objectius de l’activitat formativa
  1. Conèixer el context normatiu que regula l’avaluació al segon cicle d’educació infantil.
  2. Revisar i actualitzar els ítems dels informes a les famílies.
  3. Unificar i concordar els nous ítems d’avaluació amb els continguts mínims acordats en l’assessorament anterior.
  4. Crear rúbriques d’avaluació actualitzades.
  5. Crear uns informes a les famílies més clars i actualitzats a la societat moderna.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT D’APROFITAMENT / TRANSFERÈNCIA DE LA FORMACIÓ
Nivell 2: Aprofitament en termes d’aprenentatge

L’avaluació de l’aprofitament en termes d’aprenentatge consisteix en l’elaboració i la realització d’activitats al llarg de la formació, orientades a l’aplicació a l’aula, per tal que hi hagi evidències justificades que s’ha après el que s’explicita en els objectius i en els criteris d’avaluació de l’activitat.
La responsabilitat de dur a terme aquesta avaluació és de la persona formadora. Les unitats i les institucions organitzadores han de vetllar perquè es realitzi i facilitaran les eines necessàries a les persones formadores.

Objectius

Reflexionar sobre els actuals ítems d’avaluació.
Pensar i elaborar un document amb nous ítems d’avaluació de l’àrea o apartat escollit.
Redactar els ítems amb un llenguatge no sexista ni androcèntric.
Exposar els nous ítems i posar-los en comú amb tot l’equip d’infantil.
Crear rúbriques d’avaluació.

Metodologia

Els assistents hauran d’escollir, prèviament consensuat, un apartat o àrea dels informes a les famílies. Revisaran els ítems actuals i redactaran de nous, fent servir un llenguatge no sexista ni androcèntric.
Exposaran els ítems redactats davant del grup de l’assessorament i es posaran en comú.
Elaboraran rúbriques per a l’observació i avaluació d’aquests ítems.

Criteris d’avaluació

Revisar i actualitzar els ítems de l’àrea o apartat escollit.
Exposar de forma clara als companys/es els ítems redactats i arribar a un consens.
Crear rúbriques pràctiques per l’observació i l’avaluació.

Termini i format de presentació

Cadascú tindrà una data d’exposició acordada i fixada durant el primer trimestre.
Les rúbriques s’hauran de presentar com a màxim l’última sessió de curs.
L’evidència de la feina feta es lliurarà via Drive o correu a la formadora.

TREBALLS DELS ASSISTENTS
PLANIFICACIÓ I CALENDARI DE LA FORMACIÓ
Trimestre Sessió Data Continguts
Primer trimestre 1 18/10/2017 Presentació i requisits
2 24/10/2017 Marc normatiu
3 7/11/2017 Revisió informes
4 21/11/2017 Revisió informes
5 5/12/2017 Consens apartats dels nous informes i model rúbrica
6 12/12/2017 Explicació tasca individual
Segon trimestre 7 16/1/2018 Exposicions
8 30/1/2018 Exposicions
9 13/2/2018 Exposicions
10 27/2/2018 Exposicions
11 13/3/2018 Exposicions
Tercer trimestre 12 10/4/2018 Exposicions
13 24/4/2018 Exposicions
14 8/5/2018 Exposicions
15 23/5/2018 Valoració

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>