Activitum


MOLT INTERESSANT!!!!

El portal Activitum.cat és un recurs gratuït impulsat per professionals de l’educació amb el suport del Departament d’Ensenyament i el Departament  de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal d’agrupar les propostes ( tallers, visites, conferències, premis i espectacles de totes les àrees i per a tots els nivells educatius) que museus, teatres, empreses, universitats, centres de recerca, ajuntaments i fundacions fan a centres educatius.