Antiga Audiència

12101927503_93825bc275_b

LAntiga Audiència és actualment un centre cultural de la ciutat de Tarragona. L’edifici va ser la seu de l’Audiència Provincial des de mitjan segle XIX fins al 1973. En aquest espai, ara convertit en equipament per a la ciutat, es van dur a terme Procediments judicials militars (Sumaríssims) .

Als consells de guerra que es van celebrar durant el conflicte militar i els anys immediatament posteriors al final del mateix, els implicats podien ser acusats de tres delictes tipificats pel Codi de Justícia Militar: el de rebel·lió o adhesió a la rebel·lió militar, el d’auxili per cometre la rebel·lió militar i el d’excitació a la rebel·lió militar. El delicte de traïció es va aplicar als militars professionals que van mantenir-se fidels a la República. Tan civils com militars van ser jutjats amb el raser de la justícia militar i en vistes ràpides en les quals, en una hora, es podien arribar a jutjar fins a 17 casos no relacionats entre sí i dictar-ne sentència al final.

Les garanties processals d’aquests judicis eren gairebé nul·les i és per aquest motiu que diverses associacions demanaven insistentment  la seva nul·litat.

El 7 de juliol, en aplicació de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme publicada al DOGC núm. 7406, de 6 de juliol de 2017 (correcció d’errades al DOGC núm. 7406, de 17.7.2017)l’Arxiu Nacional de Catalunya va publicar en format PDF la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978) (actualitzada a 01/01/2019)

Les diverses recerques que s’han dut a terme han possibilitat tenir un estudi acurat de les víctimes de la repressió a la ciutat de Tarragona  que s’actualitza periòdicament i es pot consultar al web de l’Arxiu Històric de la ciutat de Tarragona.