La memòria oral

Us proposem una activitat amb l’objectiu de treballar la memòria oral amb els vostres familiars més propers o amb coneguts que encara conserven la memòria dels fets de la Guerra Civil, ja sigui perquè ho van viure directament -cada cop en tenim menys- o perquè els ho van explicar els seus pares, com és el cas de la Bibiana a qui el seu avi li va traspassar la memòria dels fet de la guerra. Aquest treball també es pot fer en grup però sobretot cal que s’enregistri per tal de poder presentar-lo a l’aula.

Abans de dur a terme aquest treball és interessant consultar el Banc  Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic.  Aquest arxiu representa la possibilitat de poder documentar molts estudis sobre el tema partint de fonts orals enregistrades i transcrites durant molts anys i  poder escoltar-les ara, tot i que els testimonis ja no són entre nosaltres. Es poden fer  un sèrie de recerques per tal de veure el funcionament del banc. D’aquesta manera podem comparar la nostra recerca amb la que ha dut a terme el  Memorial Democràtic.

La segona fase del treball consisteix en contextualitzar l’entrevista amb els fets històrics que es treballen i valorar la veracitat d’aquests  en funció de les dades objectives que en tenim.  És important saber que les fonts orals tenen un valor testimonial que per diverses raons, poden, o no, concordar amb els fets de “la gran història” i que aquesta anàlisi, també, forma part de la recerca. És com un joc de detectius.

A continuació us proposo dues guies que us poden ajudar a l’hora del treballar. Quan els pares tenien la teva edat treballa la memòria de com era el món quan els vostres pares eren adolescents i tot i que no treballa el moment històric que ens intressa sí que ens dóna pistes de com fer treball de camp. Trabajando con la memoria histórica en el aula també us donarà recursos per fer un treball sobre memòria històrica ben documentat.