Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona és l’últim espai que es visita a la Ruta dels lloc de la Memòria. Es troba en una dels espais de l’antiga fàbrica Tabacalera .

L’Arxiu és l’equipament cultural que s’encarrega de gestionar, custodiar, fer accessible a la ciutadania i difondre el patrimoni documental de la ciutat de Tarragona. L’Arxiu està adscrit al Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de l’Ajuntament de Tarragona i consta de quatre seccions:

llocs_memoria-arxiu_historicArxiu Històric de la Ciutat de Tarragona (AHCT) Conserva i gestiona els documents rebuts i creats per l’Ajuntament de Tarragona per tal de deixar constància i testimoni de l’actuació municipal. Així mateix, custodia els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i organismes vinculats a la ciutat de Tarragona.

Arxiu Administratiu i Gestió Documental (AAGD) Desenvolupa el sistema de gestió documental de l’Ajuntament. Acull i gestiona els documents que provenen de les oficines, les empreses i els organismes municipals.

Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona (BHMT) Conserva, gestiona i facilita l’accés a un fons especialitzat en temàtica i autors locals integrat per la biblioteca, les publicacions periòdiques, els cartells i els programes de mà. Fons que amb el temps s’ha anat incrementant per llegats i donacions de ciutadans.

Centre d’Imatges de Tarragona (CIT) Gestiona, tracta i difon la documentació en imatges de la ciutat, amb l’objectiu de conservar, fomentar, oferir i divulgar aquest patrimoni document