Programa d’Innovació pedagògica: Mòbils.edu

El Programa Mòbils.edu és un pla digital que té com a finalitat l’impuls de la tecnologia digital en els centres i, especialment, els dispositius mòbils, com a eina educativa estratègica per al desenvolupament curricular, el treball competencial, l’educació inclusiva, l’acció tutorial i la gestió de la convivència i de les relacions humanes per promoure l’èxit educatiu

Aquest nou programa del Departament d’Educació mòbils.edu aposta per l’ús educatiu dels dispositius mòbils. Així, el curs 2019-2020 es posa en marxa una iniciativa pionera per a mestres i alumnes de 100 centres.

Al Segrià tenim 2 centres participants en el programa:

  • Escola d’Almenar
  • Institut Maria Rubies (Lleida)

NODES del projecte

RESOLUCIÓ EDU/1464/2019, de 27 de maig, per la qual es crea el Programa d’innovació pedagògica mòbils.edu