Reglets numèrics de M. Antonia Canals (caixa 1)

Descripció

L’objectiu principal dels reglets no és precisament iniciar-se en la noció de quantitat fins al 10, sinó permetre als nens i nenes visualitzar i conèixer els nombres naturals més grans, comparant quantitats, descobrint nombres parells i senars, i fent composicions i descomposicions. També permeten treballar la base deu de numeració.

Primària
Secundària


Disponibilitat reglets 1 (Reg. 11463)

Disponible