Multímetre PCE-222 : Sonòmetre, termòmetre, higròmetre, luxímetre

Descripció

Aparell amb les funcions : Potència lumínica, sonòmetre ( fins 130 dB, temperatura i humitat de l’aire. Mesurador de butxaca. Interfície RS-232 i software compatible amb windows

El software d’enviament i la interfície per a PC fan possible la representació gràfica, valoració, enregistrament i impressió dels valors dels valors.

Dues unitats disponibles

 

 


Disponibilitat Multímetre PCE-222(reg60574)

Reservat del 3 al 25 de maig (INS La Mitjana)

Disponibilitat Multímetre PCE-222(reg60575)

Reservat del 3 al 25 de maig (INS La Mitjana)