Material didàctic sobre diversitat sexual i afectiva

El projecte “Diversitat en curt” posa a disposició dels centres educatius cinc curtmetratges que, acompanyats de guies didàctiques, permeten treballar a l’aula temes relacionats amb les identitats i les discriminacions per raó de sexe, la diversitat afectiva i sexual i la convivència.

Diversitat en curt” s’adreça a cursos d’educació primària i educació secundària obligatòria i postobligatòria.