Maleta de matemàtiques

Descripció

Descripció del material que composa la maleta de matemàtiques.

Com a complement de la campanya Laboratori de matemàtiques s’ha elaborat un seguit de vídeos de diverses tipologies. Alguns són enregistraments de sessions d’aula, a altres vídeos un parell de docents de primària o de secundària ens expliquen com fan servir ells el material amb els seus alumnes, i altres s’han creat com a suport de cursos de formació.

Descripció detallada del contingut i propostes didàctiques en aquest enllaç del CESIRE-CREAMAT

Formacions sobre aquest recurs:

Disponibilitat maleta El Laboratori de matemàtiques(Reg. )

Aquest recurs es deixa en préstec durant tot un curs escolar i durant el curs 2021-2022. Les dues maletes estarà als centres Zer Ponent i l’INS de Seròs.