Formació de biblioteques escolars

El Programa biblioteca escolar “Puntedu” del Departament d’Educació ofereix una formació específica, adreçada al professorat responsable de la biblioteca escolar i als docents que formen part de la comissió de biblioteca. Aquesta formació abasta els diferents àmbits de treball de la biblioteca escolar: organització i gestió, dinamització, saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

Aquestes activitats de formació impliquen un treball col·legiat i la transferència al centre.

Accés a l’oferta formativa