Coordinadors/es de Grups de treball i Seminaris del PFZ del Segrià

Procediment de tancament de la formació del curs actual

Infografia Gestió de Grups de Treballs i Seminaris.


Propostes de continuïtat

Accés al formulari de demanda de formació.

Grups de Treball i Seminaris (Formació Individual) Seminaris de Coordinació (Formació per a Centres)


Suport formatiu


Espai al nostre web i publicacions digitals

Espai dels grups de treball i seminaris (en construcció)

Espai de les publicacions digitals


Acreditació de perfils professionals

Infografia per a l’acreditació de perfils professionals