INSCRIPCIÓ VIDEOCONFERÈNCIES COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

Inscripció a les dues videoconferències que es realitzaran aquest quadrimestre del SE LIC.

Les conferències les impartiran experts en  treball  col.laboratiu i en la didàctica del plurilingüisme en un context multilingë respectivament.

Podeu fer les inscripcions fins el 19 de gener.

6002050506 C  

Inscripció

El treball col·laboratiu en els centres i la xarxa educativa.

Videoconferència. ST  Lleida. Dimarts,13/4/2021 al 13/4/2021 de 18:00h a 20:00h

6002060506 C

Inscripció  

El tractament de les llengües en un context multilingüe.

Videoconferència. ST Lleida. Dijous, 29/4/2021 al 29/4/2021 de 18:00h a 20:00h