Scratch

scratch Scratch 1.4 scratch Scratch 3.0

NOVETAT

L’Scratch Challenge és una nova iniciativa focalitzada en el desenvolupament del pensament computacional a partir de l’ús de Scratch. Dirigida a Cicle Superior i Mitjà de primària, depenent del projecte de centre, està organitzada en sis mòduls de 12 hores amb la seqüència didàctica completa: continguts, activitats, reptes a resoldre i projecte final que es puden adaptar a qualsevol àrea o bé dur-los a terme de  forma transversal.

També inclou una guia docent detallada amb criteris d’avaluació, relació de competències treballades, metodologia de treball, recursos, instruccions tècniques i d’altres informacions complementàries. Per tal de recolzar als mestres que vulguin dur a terme aquest projecte, es posarà a la seva disposició formació telemàtica a partir del mes d’octubre.

Tot aquest material està disponible, de forma oberta, en un projecte Nodes específic que podeu descarregar i instal·lar al Nodes del vostre centre.

La participació en la iniciativa Scratch Challenge inclou la possibilitat per als docents d’entrar en contacte amb experts de l’àmbit tecnològic per a assessoraments o per a intervencions a les pròpies aules amb els alumnes. A més, a principis de juny tenen la possibilitat de presentar els projectes generats pels seus alumnes als Mobile Student Awards, una “hackaton” dirigida a alumnes de primària consistent en la resolució d’un repte Scratch en un temps establert. La temàtica d’aquesta “hackaton” es plantejarà a principi de curs de forma que tots els mestres puguin anar-la treballant amb els seus alumnes i que sigui un element més de motivació.

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu escriure a l’equip mSchools: mschools@xtec.cat o trucar directament al Departament d’Ensenyament: 93 551 69 00 (extensió 3562).