Pensament computacional

El pensament computacional és un procés que generalitza una solució per problemes de solució oberta, no única.

Aquest terme va començar a ser conegut en la comunitat informàtica a causa d’un article de Jeannette Wing. L’article suggereix que el pensament computacional és una habilitat fonamental per a tothom, no només per a la informàtica, i defensa la importància d’integrar les idees computacionals en altres disciplines, especialment l’educació.

Les característiques del pensament computacional reformulen problemes descomponent-los en segments més petits i manejables. Aquestes estratègies permeten als estudiants transformar problemes complexos en procediments de múltiples passos que no només són més fàcils d’examinar, sinó que també constitueixen una manera més eficient de pensar.

La robòtica és una manera més de treballar el pensament computacional, permetent interactuar amb el món físic.