Robots EDISON

Edison és un robot programable dissenyat per ser un recurs pedagògic STEAM complet per treballar el pensament computacional, programació amb codi i robòtica per a alumnat de 4 a 16 anys d’una manera pràctica.

Un robot Edison controlat a distància pot:

  • Respondre a la llum i al so
  • Seguir les línies i evitar obstacles
  • Comunicar-se amb altres robots Edison
  • Connectar-se amb altres robots d’Edison i blocs LEGO
    I molt més!

Edison també es pot utilitzar per crear i inventar com a base programable per a una increïble gamma d’enginyeria i projectes STEAM gràcies al sistema de robotització expansible d’Edison que treballa amb el kit de construcció EdCreate i qualsevol altre sistema de construcció compatible amb els blocs LEGO.

 
Guia per començar amb Edison Programar amb codi de barres Primers passos amb Edison (Català) 

Enllaços generals

Programem el nostre robot Edison

L’alumnat pot progressar en la robòtica i la programació utilitzant Edison amb diferents llenguatges de programació progressius.

1.  Treball amb Codis de barres.

Adequats per a majors de 4 anys sense experiència prèvia en programació o la robòtica.

2.  EdBlocks

Programació per blocs online simplificada i sense text, adreçada a l’alumnat de 7-12 anys sense experiència prèvia i que s’introdueix a la programació i la robòtica.  [Activitats d’aula]

3.  EdScratch

Per alumnat a partir de 10 anys. Aplicació de programació per blocs, tipus Scratch. Requereix d’una comprensió bàsica dels fonaments de la programació.  [Activitats d’aula]

4.  EdPy

Per a alumnat de més de 13 anys o més. Cal conèixer els fonaments de programació textual amb llenguatge Python (codi real). És en línia i també té complement per a Chrome. [Activitats d’aula]

Edwareapp. Llenguatge de programació gràfic per a Edison compatible amb els robots LEGO. Aquesta versió segueix activa però ja no s’actualitza.

Kit Edcreate Edison

El kit d’EdCreate Edison és un conjunt de peces de construcció que permeten ampliar els robots Edison amb 5 models d’expansió. EdCreate enriqueix l’experiència educativa STEM de l’alumnat a través d’enginyeria interactiva i projectes de programació.

Es poden completar cinc projectes EdBuild que requereixen nivells progressius de capacitats de codificació, convertint-los en una addició perfecta al programa d’estudis Edison i la robòtica.

Guies didàctiques

Més materials i enllaços