Cursos COEDUCA’T AMB EL CURRÍCULUM i AVALUAR PER TRANSFORMAR

Curs: COEDUCA’T AMB EL CURRÍCULUM

Durant aquest trimestre s’ofereixen dos cursos que s’emmarquen com una de les actuacions del Pla d’igualtat del sistema educatiu per tal de donar resposta a l’Acord GOV/5/2015.

Els objectius són els següents:

– Conèixer el concepte de coeducació i perspectiva de gènere en l’actualitat, el seu marc legal i la seva acció educativa transversal a través del currículum.
– Aprofundir sobre les causes i efectes dels estereotips sexistes i la seva incidència en l’àmbit educatiu.
– Facilitar eines i recursos pedagògics per a treballar l’educació sexual i afectiva.
– Repensar la pròpia pràctica coeducativa amb perspectiva de gènere.

Podeu inscriure-us en els següents enllaços:

CRP Sants Montjuïc

Escola Baixeras

Curs: Avaluar per transformar. Reflexions i eines per valorar el canvi d’actituds i en l’entorn

El curs tractarà de com incorporar plantejaments, reflexions i instruments per avaluar el canvi d’actituds, la transferència d’aprenentatges i la transformació de l’entorn, a partir de l’anàlisi de diferents aspectes vinculats a processos d’avaluació del canvi des d’una perspectiva d’avaluació educativa i competencial.

Inscripció Lafede.cat