Treball sistemàtic de vocabulari a l’aula

Vocabulari bàsic de Emilia Alcaraz Delgado. Hi ha un munt de fitxes com aquesta tant amb els noms escrits com amb l’espai per a emplenar.

emilia alcaraz