Programar per competències a primària

L’ordenació curricular de l’etapa de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria integra el concepte de competències bàsiques dins els components del currículum i fixa que l’adquisició de les competències per part de l’alumnat és el referent bàsic de l’acció educativa de cada equip docent de l’etapa.

La consideració de les competències bàsiques com a eix del procés educatiu implica canvis metodològics que afecten el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat. Això implica la necessitat de fer algunes modificacions en les programacions dels centres, per tal que recullin com es treballen aquestes competències bàsiques per mitjà dels continguts de les àrees o matèries i d’altres espais i temps escolars.

Per aquest motiu us fem arribar el document “Programar per Competències a Primària” amb l’objectiu de facilitar el coneixement de la normativa i els marcs conceptuals que orienten les línies de treball del Departament d’Ensenyament en relació amb el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, i de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>