Els sons del català

Us recomanem aquesta adreça d’internet on podreu trobar un conjunt de recursos i materials que s’han elaborat per assolir els objectius següents:

  • Facilitar l’ensenyament de la fonètica i la fonologia catalanes en totes aquelles assignatures de l’ensenyament superior, de l’ensenyament secundari i d’altres ensenyaments que tenen aquesta disciplina per objecte d’estudi o mitjà de treball.
  • Afavorir que l’alumnat pugui aprendre aquesta disciplina de manera autònoma, d’acord amb les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
  • Millorar l’ensenyament del català com a llengua estrangera.