Qui som i on som?

Som els Grups de Llenguatge del CREDA Jordi Perelló.
Les coordinadores són l’Erika Martin i la Lydia Jaramillo, que treballen amb totes les logopedes convidades dels alumnes sords atesos al nostre centre.

Estem a la Seu del CREDA, que està situada al c/ Francesc Izard, 15 de Sabadell.

Objectius i Metodologia

Seguint les bases de l’escola Inclusiva:

L’Escola ha de preparar per a la cooperació i no per a la competició”
“L’Escola s’ha de basar en una política d’igualtat. No s’ha de tractar tothom igual, com si els nens i nenes no fossin diferents, sinó que s’ha de tractar tothom igual de bé, en funció precisament de les seves diferències”
(Pere Pujolàs, 2007)

Ens marquem els següents objectius:

 1. D’una banda volem afavorir l’ús del llenguatge oral o signat, com a eina psicològica per pensar junts i entendre les experiències viscudes, i com a eina cultural que permet comunicar-nos i donar significat a les nostres experiències de manera col·lectiva.
 2. Intentar que hi hagi aprenentatge cooperatiu, mitjançant:
  • La potenciació de la pertinença al grup. Potenciar el contacte amb altres nens i nenes amb sordesa a fi de fomentar la  identitat  com a persona sorda.
  • L’exigència individual i responsabilitat personal. Vetllar perquè hi hagi una relació d’igualtat. Tots s’han de sentir importants dins del grup.
  • La interdependència positiva, el que afecta a un membre del grup importa a la resta.
  • La relació d’ajuda entre ells, quan s’ajuda a un company/a repercuteix favorablement de manera col·lectiva.
  • L’avaluació del grup, que els ajuda a aprendre dels errors i celebrar els èxits, valorant el funcionament.
 3. Ajudar a la identificació entre iguals per la millora del seu propi autoconeixement i el de la resta.
Els participants
 • Alumnat amb sordesa
 • Logopeda convidada
 • Famílies
 • Les logopedes coordinadores
L’estructura de la sessió
 • Ens saludem
 • Anticipem la sessió
 • Fem les activitats
 • Parlem de com ha anat el grup
 • Fem propostes per la propera sessió
 • Ens acomiadem