En aquesta pàgina hi trobareu tot allò relatiu a les activitats, calendari i als alumnes que formen part del Grup de Llenguatge num. 5 format per tots els alumnes d’ESO.

Alumnes participants:

Com la llista d’alumnes que heu estat convidats a participar en aquest grup número 5 és de 66 nois i noies i és massa llarga, no us podem anomenar a tots. Per tant, heu de saber que esteu convidats tots els nois i noies amb sordesa que feu de primer a quart de l’ESO.

Calendari:

1 d’octubre, 3 de desembre, 25 de febrer, 17 de març i 2 de juny.