Equip

El CREDA Jordi Perelló està format per un equip multidisciplinar que consta de:

 • Equip Directiu:
  • M. del Mar Pastor (Directora)
  • Montse Alonso (Adjunta de direcció)
  • Nuria Torres (Adjunta de direcció)
 • Tres psicopedagogues:
  • Mireia Rom (alumnes amb sordesa en agrupament).
  • Anna Nuri (alumnes amb sordesa sectoritzats i alumnes amb trastorns del llenguatge).
  • Noèlia Salerno (psicopedagoga de suport)
 • Una audioprotesista:
  • Carol Lage
 • Un responsable del Fons Documental:
  • Fernando Galceran
 • Tres logopedes d’atenció primerenca (0-3 anys) per a alumnes amb sordesa:
  • Mar Llopis
  • Raquel Esteban
  • Irene Ruíz
 • Una administrativa:
  • Esther Burgués
 • Un equip de gairebé 80 logopedes que donen atenció a alumnes amb sordesa i/o amb trastorn de llenguatge en els centres educatius d’infantil, primària i secundària  (ESO i estudis post-obligatoris) del Vallès Occidental.

Reunio COTSS2