Activitat: Iniciació a l’ús del GPS

GPS

MODALITATS
Estada
Sortida d’un dia
Nivells: (cliqueu per visualitzar la fitxa de l’activitat)

Educació Primària (CS)

Educació Secundària (ESO)

*Adaptable a Batxillerat i Cicles Formatius

Desenvolupament de l’activitat:

Activitat dissenyada per portar-la a terme en dos blocs, bé una tarda i un matí o tot un dia sencer. A la primera part de l’activitat es farà una breu pinzellada dels mapes topogràfics de la zona, explicant els codis propis d’aquesta tipologia de documents i la seva lectura. A continuació es dividiran els alumnes en grups i hauran d’anar a amagar pinces d’orientació pels voltants de l’espai on es porti a terme l’activitat, marcant el punt exacte amb el GPS. Quan tots els grups hagin amagat les pinces, s’intercanviaran els GPS i cada grup haurà de seguir les indicacions que els proporcionarà el GPS per trobar les pinces que hagi amagat algun altre grup.

La segona part de l’activitat consistirà en una petita volta pels voltant, havent de senyalitzar sobre un mapa topogràfic diferents punts de control, i respondre a petites qüestions sobre l’entorn, l’orientació, i el mapa topogràfic.

Producte final:

Com a treball posterior a l’activitat els alumnes hauran de dissenyar a l’aula un recorregut prenent com a base alguna excursió o sortida d’un dia que realitzi el centre educatiu. Aquest itinerari es farà arribar al CdA compartint-lo en l’entorn virtual que s’hagi escollit. Haurà de constar el punt d’arribada i el de sortida, la distància i les possibles parades/visites que es realitzin.

Observacions:

L’activitat és de mig dia, tot i que es podria adaptar a un dia sencer, depenet dels interessos del centre educatiu. Per al treball posterior el CdA té en préstec una sèrie de GPS que el centre pot sol·licitar. Així mateix el CdA posa a disposició dels centres educatius tutorials de les aplicacions Google Maps, Instamaps i Catlunya offline.

Enllaços: