Activitat: Fem d’alquimistes

Alquimistes

MODALITATS
Sortida d’un dia (només centres de la comarca)
Nivells: (cliqueu per visualitzar la fitxa de l’activitat)

Educació Primària (CM)

*Adaptable a Cicle Inicial

Desenvolupament de l’activitat:
Introducció

Els alquimistes eren uns investigadors el propòsit dels quals era descobrir el que ells en deien la pedra filosofal. Aquesta pedra els hauria de permetre transformar qualsevol metall en or. Posarem els alumnes en el paper dels alquimistes i els proposarem que investiguin què passa quan barregem dos o més tipus de materials. La primera tasca serà classificar els materials disponibles segons l’element d’alquímia corresponent, els alumnes seguint els seus propis criteris els classificaran i col·locant-los als espais corresponents.

Barregem

Treballarem amb diferents barreges, que anomenarem pocions. Cada “poció” haurà d’estar molt ben mesurada i apuntar-ne curosament les proporcions utilitzades. Abans de fer cada barreja, els alumnes hauran de dibuixar el resultat que esperen aconseguir amb les diferents barreges que vagin creant. D’aquesta manera faran hipòtesis de com preveuen que quedarà la seva barreja. Quan totes les pocions estiguin fetes, analitzarem què ha passat amb cada poció. Veurem quines són heterogènies i quines homogènies, per intentar definir entre tots què és una mescla i què és una dissolució. Procurarem que surti el concepte de saturació de líquids.

Desbarregem

En l’última part de l’activitat intentarem separar les mescles i dissolucions que haguem preparat durant la primera part de la sessió. Es treballaran els procediments d’imantació (separar els encenalls de fusta de les virostes metàl·liques), decantació (separar l’oli de l’aigua), filtració (separar l’aigua de la farina o de la terra) i evaporació (separar l’aigua de la sal). Caldrà anar fent fotos, tant de les barreges, com de les tècniques de separació, ja que les recollirem totes en un mural, amb icones representatives dels materials utilitzats i fotografies del resultat de les mescles i dissolucions.

Producte final:

Opció 1: El centre educatiu al final de l’activitat haurà de realitzar un recull de les tècniques de laboratori de separació de materials utilitzades, on es mostrin els estris de laboratori emprats i una petita descripció de la tècnica i per a què és útil. Aquest recull es pot fer en diferents formats (mural, escrit, article pel bloc o la revista…), aprofitant les fotografies que els alumnes hauran fet de cada “poció”.

Opció 2: Per grups, els alumnes hauran de fer un esquema o mapa conceptual on es plasmi la diferència entre una mescla i una dissolució, incorporant-hi les fotografies realitzades durant l’activitat.

Observacions:

L’activitat té una durada d’un matí. Treballarem en petits grups a 3 espais diferents. A cada espai els alumnes treballaran en grups encara més reduïts. Un docent del CdA dirigirà les activitats a cada espai. A tots tres espais es faran els mateixos experiments.

Els materials d’aquesta activitat es poden sol·licitar al CdA, ja que tenim maletes preparades per deixar-los en préstec. Si voleu sol·licitar-los podeu omplir el formulari a la pàgina de préstec de materials del nostre web.

Enllaços:

Fitxes de treball