Activitat: A concretar

Aquesta activitat s’adreça especifícament als centres educatius de Primària i Secundària de la comarca del Berguedà, o a centres propers de les comarques veïnes.  

Des del CdA estem oberts a desenvolupar propostes d’activitats a la comarca del Berguedà que sorgeixin dels interessos dels propis centres educatius. Si el vostre centre treballa algun aspecte del medi natural, cultural o social de la comarca i voleu comptar amb l’assessorament, materials, experiència i recursos del Camp d’Aprenentatge, podeu escollir aquesta activitat durant el període de preinscripció a l’aplicatiu Camps.

Els docents del CdA es posaran en contacte per conèixer la proposta i valorar conjuntament com la portem a la pràctica. Escollir aquesta activitat suposa acceptar que s’hauran de realitzar trobades de coordinació, preparació i finalització de l’activitat. També pot comportar la preparació o creació de nous materials. Depenent de l’estat de desenvolupament i de la concreció de la proposta per part del centre educatiu, tot aquest procés pot ser més o menys immediat.

El Cda es reserva el dret d’acceptar o no la proposta, en funció de la descripció de l’activitat i l’enfocament que es plantegi a cada sol·licitud, així com també la data en què es portarà a terme.