CRP

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) és un servei educatiu que dóna suport a la tasca docent dels centres i el professorat, en col·laboració amb els altres serveis que actuen a la comarca del Baix Penedès.


Les seves principals funcions són :

  • Oferta de recursos, d’infraestructura i de serveis als centres educatius i al professorat, per tal de donar suport a la seva tasca docent.
  • Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal.
  • Suport a l’intercanvi d’experiències educatives, amb l’objectiu de fomentar la seva difusió.
  • Planificació, organització i seguiment de les activitats de formació permanent del professorat a la comarca.
  • Assessorament als centres per a la detecció de les seves necessitats de formació i l’elaboració de propostes per donar-hi resposta.
  • Col·laboració amb les entitats locals i comarcals en actuacionsde dinàmica educativa i formació del professorat.
  • Altres actuacions relacionades amb el foment de la innovació educativa als centres docents del Baix Penedès.

Professionals de l’equip:

Josep Bofarull Martínez: Director del CRP i coordinador del Servei Educatiu

Laura Carbonell Ventura

LLuïsa Forjan Arce

Cada professional del CRP és referent assessor dels centres d’una zona de la nostra comarca.Podeu consultar les zones en aquest enllaç

 Correu: e3990104@xtec.cat

Mapa dels CRP de Catalunya