“La lectura al centre”, de Gemma Lluch

Gemma Lluch, professora de la Universitat de València que ha centrat el seu camp d’investigació en l’anàlisi de narratives infantils i juvenils i el disseny l’anàlisi i l’avaluació de pràctiques de promoció de la lectura, acaba de publicar el llibre La lectura al centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles i documents en el Pla de Lectura de Centre, dins la col·lecció “Didàctiques” de l’editorial Bromera.


A la contracoberta hom pot llegir-hi: “La importància de la lectura en l’educació és inqüestionable, però ara que la llei demana als centres escolars que desenvolupen un Pla de Foment de la Lectura de Centre, ha esdevingut clau en la tasca dels ensenyants i sovint genera dubtes a l’hora d’escometre’n l’elaboració. Com dissenyem un PLC? Com l’acompanyem? Com l’avaluem? Com unim la lectura i l’escriptura més enllà de les tasques escolars?”


Aquest llibre, a banda d’oferir (com es reconeix també a la contracoberta) les pautes per a redactar el pla lector del centre, “fa una atenció especial a Internet i als ordinadors com a eines i suports a través dels quals es fomenta la lectura”.
El llibre es divideix en tres grans apartats: I. El Pla de Lectura de Centre, II. Sobre la lectura (i l’escriptura) i III. Pràctiques de lectura (i escriptura).


El primer apartat (El Pla de Lectura de Centre) s’organitza en cinc capítols a través dels quals la professora Lluch proporciona una sèrie d’ajudes per a l’elaboració del Pla de Lectura de Centre.

  1. De l’activitat de lectura a l’experiència de vida. Es fa un repàs dels principals assoliments d’unes experiències de lectura que han transformat les persones, el treball escolar o les relacions familiars
  2. La construcció del Pla de Lectura de Centre. Es descriuen algunes de les estratègies necessàries per a elaborar i acompanyar un pla de lectura en un centre educatiu.
  3. L’avaluació de les pràctiques. Es relacionen algunes de les tècniques que es poden usar per avaluar les pràctiques lectores i escriptores i el mateix PLEC, es mostren quines són les fases i es descriuen de manera genèrica quines dades s’obtenen de l’avaluació i com es poden interpretar.
  4. El mediador. Descripció de les tasques, gestions i responsabilitats d’aquesta figura com la persona o col·lectiu responsable del PLEC. La professora Lluch dóna una gran importància a aquesta figura ja sigui per tal d’implementar, millorar i avaluar les pràctiques de lectura o com la figura responsable se la selecció de les lectures tal i com explicava en l’obra comentada a BiblioReportCómo seleccionar libros para niños y jóvenes.
  5. La necessitat de lligar lectura i escriptura a internet. Es fa una revisió d’algunes qüestions que cal tenir en compte quan hom es planteja l’escriptura pública, com ara la imatge, l’intercanvi o la motivació.
El segon apartat, Sobre la lectura (i l’escriptura), el formen dos capítols:
  1. Llegir per informar-se i aprendre. Aquest capítol parteix de la base que hi ha lectura més enllà del debat i proposa una diversificació de les mateixes. S’hi proposen uns criteris per a la selecció dels llibres informatius i s’expliquen quines tipologies de llibres informatius hi ha al mercat.
  2. Entre l’educació literària i la lectura. Aquest apartat el dedica a la lectura per plaer i defineix uns criteris per a la selecció de llibres d’imaginació.
Al tercer apartat, Pràctiques de lectura (i escriptura), a través de dos capítols fa un repàs a les pràctiques tradicionals de lectura i escriptura i a l’ús de les eines del la web social per a compartir lectures i escriptures a la xarxa.
  1. Les activitats de lectura i escriptura, fa una revisió força extensa de les pràctiques lectores que es poden posar en marxa a l’aula i a la biblioteca escolar. La intenció de l’autora en redactar aquest capítol és definir el marc operatiu del PLEC. 
  2. Compartir lectures a la xarxa mostra algunes plataformes, eines i estratègies útils per a compartir la lectura i l’escriptura.
Els annexos que s’inclouen donen fe del caràcter eminentment pràctic de l’obra: materials per a treballar amb els pares, una fitxa per a la valoració dels relats i unes recomanacions per als mediadors.

Aquesta obra és fruit de la investigació i, sobretot, de la pràctica i l’intercanvi. Es tracta d’una obra que en un moment com l’actual, quan des de l’administració educativa catalana s’ha iniciat un procés d’impuls a la lectura, pot ajudar a aquells centres que decideixin iniciar l’elaboració del seu PLEC. 

La lectura al centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles i documents en el Pla de Lectura de Centre, s’allunya de les propostes teòriques que darrerament han sorgit i s’han publicat i que moltes vegades encara confonen més al docent que no pas l’ajuden.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>