Bibliografia sobre competències bàsiques

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 6 que s’entén per currículum el conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun dels diferents ensenyaments.
A Catalunya, el DECRET 142/2007 i el DECRET 143/2007, … Llegeix més»

Elgg : una multiplataforma per a comunitats d’aprenentatge

Elgg és un entorn que proporciona les funcionalitats necessàries per a crear una xarxa social pròpia, siga pública (com facebook) o privada dins d’una intranet (com Microsoft Sharepoint).
Per a instal·lar Elgg, cal tenir un servidor propi i alguns coneixements tècnics sobre instal·lació d’aplicacions web.
Elgg té… Llegeix més»