Seminari de coordinació TAC

PFZ Alt Penedès Curs 2018-2019: Coordinació en tecnologia de l’aprenentatge i coneixement MOODLE  Curs 2018-2019

Sessions: 29/10/2018, 26/11/2018, 28/01/2019, 25/02/2019, 25/03/2019

Accés a l’espai Moodle STAC curs 2017-2018