Personalització dels aprenentatges a través de Moodle

Inscripció a partir de l’1 de setembre! TALLER Personalització dels aprenentatges a través de Moodle – Codi de l’activitat 2011071201

Dilluns 21 i 28 de setembre i 5 d’octubre de 17:30h a 19:30h amb el formador Nacho Gálvez que va col·laborar a la webinar #claustreobert amb el Departament d’Educació >> http://xtec.gencat.cat/ca/agenda/Webinar.-Personalitzacio-inclusivitat-i-atencio-als-alumnes-a-Moodle

La plataforma que s’utilitzarà per fer la formació és el google meet.

Contingut de les tres sessions:

SESSIÓ 1 – 21 de setembre de 17:30h a 19:30h a través del Google Meet

  • Caracteristiques d’un Entorn virtual d’aprenentatge (EVA).
  • Moodle: característiques generals. Menús i blocs.
  • Comparativa amb d’altes entorns virtuals d’aprenentatge (Google Classroom i Microsoft Team).
  • Personalització gràfica.
  • Organització general tenint en compte el Projecte Educatiu de Centre.

SESSIÓ 2 – 28 de setembre de 17:30h a 19:30h a través del Google Meet

  • Creació de grups-usuaris. Cohorts.
  • Organització de les classes virtuals.
  • Comunicacions (missatgeria, fòrums, tauler…)
  • Tipus d’activitats / tasques.

SESSIÓ 3 – 5 d’octubre de 17:30h a 19:30h a través del Google Meet

  • Continuació activitats / tasques.
  • Utilització de recursos externs.
  • Qualificacions.
  • Còpies de seguretat.
  • Restauracions.

A l’hora d’acceptar les sol·licituds d’inscripcions es prioritzaran els/les docents dels centres de l’Alt Penedès.