Grup de treball Anglès-AICLE

Som un grup de mestres d’anglès d’Educació Infantil i Primària que ens reunim per elaborar material AICLE.

Durant el curs 2017-2018 hem estat elaborant una proposta AICLE per treballar el tema del riu a CM a partir del conte Lucky is in trouble, escrit pel nostre grup de treball. Encara estem acabant les propostes d’aula, tot i que ja tenim completada la Unit Plan.

Durant el curs 2018-2019 volem portar a la pràctica la proposta elaborada per avaluar-la i fer els ajustaments que siguin necessaris.

Hem portat a les aules la proposta didàctica elaborada el curs 2016-2017 basada en el conte Grandad’s Surprise pensat per treballar el tema del trasport a CI i EI.

També volem elaborar una proposta AICLE per treballar el tema de la prehistòria a partir del conte Summer adventure adreçat al CS. Aquest serà el nostre treball pel curs 2018-2019.

Tots els contes han estat elaborats pel grup de treball.