Mort, dol i acompanyament

El dol és un procés natural d’adaptació a una pèrdua, al trencament d’un vincle. Al llarg de la vida es viuen moltes pèrdues, algunes d’evolutives com la de la infantesa o l’adolescència i d’altres sobrevingudes. En el cas dels fills, poden viure processos de dol per situacions com la separació dels pares, un canvi d’escola, el trencament d’una amistat, la mort d’un familiar, etc.

Ara bé, segons la situació i les característiques de cadascú, aquests processos poden necessitar més o menys temps, un tipus d’acompanyament o un altre; l’impacte de la pèrdua varia segons cada persona i cada context.

Recursos disponibles al CRP

Maleta mort, dol i acompanyament:
Llibres a la maleta
Guia per a docents
Guia didàctica: T’ho prometo
Guia didàctica: La seva olor

 

Altres recursos digitals

Departament d’educació: el dol
EAP Alt Maresme: Material didàctic per treballar l’acollida de l’alumnat postconfinament
Guia per parlar de la mort als infants
Generalitat Valenciana: Guia i orientacions per a l’atenció al dol des dels centres educatius
CDIAP del Maresme: Contes recomanables per atenció precoç