Presentacions del taller Alumnat amb TEA (2018): recursos per a la inclusió.

Enllaços als materials del taller

Sessió 1 (22/02/2018)
Presentació de Miguel Gallardo
Sessió 2 (22/03/2018)
Presentació Autisme
Sessió 3 (12/04/2018)
Presentació de Ramon Cererols
  Sessió 4 (10/05/2018)