Conferència Inaugural del Curs 2017-2018

Lloc: Auditori Maria Feliu (Barberà del Vallès)
Dia i Hora: Dimarts, 5 de setembre de 2017 (12:00h)

Dra. Aina Tarabini (Departament de Sociologia UAB)

L’exclusió des de dins: el rol dels centres educatius en la producció de l’èxit i el fracàs escolar.
S’analitzen els processos contemporanis d’èxit i fracàs escolar des de la perspectiva de l’exclusió educativa i la justícia escolar. En concret, es reflexiona sobre el rol que juguen els centres educatius i el professorat en la gestió i producció dels processos d’èxit i fracàs. Així mateix, s’incorpora la veu i l’experiència dels joves per entendre com operen els processos d’exclusió educativa. L’anàlisi inclou una triple mirada que contempla la segregació escolar, els mecanismes d’atenció a la diversitat i les expectatives docents com els tres grans vectors a partir dels quals entendre i analitzar l’acció dels centres educatius en vers els fenòmens estudiats, així com les oportunitats que generen per als seus i les seves estudiants.